10/09/2018

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN, H...Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Công an huyện Ninh Phước tổ chức tuyên truyền Pháp luật cho gần 900 giáo viên, học sinh của trường THPT An Phước, huyện Ninh Phước