10/09/2018

UBMTTQVN TỈNH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH VỀ P...


Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí Trần Quốc Nam - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ.