Giới thiệu


www.ninhthuantoday.com - Trang thông tin tổng hợp tin tức, tình hình kinh tế - văn hóa - du lịch và an ninh trật tự tỉnh Ninh Thuận.

+ Các dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng
+ Cung cấp thông tin các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
+ Cung cấp các địa điểm Du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
+ Cung cấp các dịch vụ vận tải, phương tiện di chuyển
+ Cung cấp tin tức tình hình kinh tế - văn hóa - du lịch và trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.
+ Cung cấp tra cứu các thủ tục hành chính