10/09/2018

ĐOÀN CƠ SỞ PHÒNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TR...


Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Công an tỉnh triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 gắn với tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh