14/10/2018

Nhà xe Tuấn Tú Phan Rang, Ninh Thuận

Nhà xe Tuấn Tú Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Tại Phan Rang - Tháp Chàm:
  • Địa chỉ: 948 đường 21/8, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
  • Địa chỉ: 295 đường Thống nhất, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
  • Khởi hành: 7h45 - 9h30 - 22h30 tại Bến xe Phan Rang
  • Điện thoại đặt vé: 02593 888 179 - 0259 627 4179 - 0918319 661 - 0919 944 567
Tại thành phố Hồ Chí Minh:
  • Địa chỉ: Cửa số 3, quầy vé 56 Bến xe Miền Đông
  • Khởi hành: 9h30 - 14h - 20h30 - 22h30
  • Điện thoại đặt vé: 02593 888 179 - 0259 627 4179 - 0918319 661 - 0919 944 567
  • Hotline: 097.924.3432 - 0913.163.313 - 097.909.7994
đặt vé xe rẻ

1. Nhà Xe Thiện Trí Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận

4. Nhà xe Liên Thành (Nhà xe Bà Cầu) Phan Rang, Ninh Thuận