13/03/2024

Mua hàng chục chứng chỉ giả để làm hồ sơ đấu thầu xây dựng


Phó giám đốc Công ty CP Hoàng Hưng Nhân cùng thuộc cấp bị phát hiện mua 23 giấy chứng nhận đào tạo giả để làm hồ sơ đấu thầu dự án xây dựng.