14/03/2024

Giám đốc công ty du lịch đưa 30 người vượt biên sang Hàn Quốc bằng thuyền


Đỗ Trọng Anh, giám đốc công ty du lịch, cùng 5 đồng phạm bị cáo buộc đưa 30 người đến Trung Quốc, sau đó vượt biên bằng thuyền sang Hàn Quốc nhưng bị phát hiện.