07/03/2024

Cựu tổng giám đốc: 'SCB là công cụ của bà Trương Mỹ Lan'


Là người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu CEO SCB, thừa nhận toàn bộ sai phạm, cho rằng bị Trương Mỹ Lan chi phối và SCB là "công cụ" của bà này.