07/03/2024

Cựu tổng giám đốc SCB: 'Bà Trương Mỹ Lan chi phối toàn bộ dàn lãnh đạo'


Là người đầu tiên bị xét hỏi, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm và cho rằng "do quá tin tưởng và bị bà Trương Mỹ Lan chi phối".