16/02/2024

Làm thế nào để 'nghỉ Tết' dài ngày mà không bị sa thải?


Tôi có việc bận đột xuất nên tính nghỉ Tết thêm một thời gian để giải quyết. Như vậy tôi có vi phạm không và công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không?