23/02/2024

5 cựu lãnh đạo SCB bị truy nã từng tiếp tay bà Trương Mỹ Lan thế nào


Hai cựu chủ tịch và 3 lãnh đạo chủ chốt của SCB đã đi nước ngoài trước khi bị cáo buộc giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của nhà băng, gây thiệt hại hơn 488.000 tỷ đồng.