23/02/2024

26 năm tìm công lý của 'người hùng' bị đâm vì cứu hai cô gái


Dũng cảm cứu người nhưng Trương Kiệt không nhận được một lời cảm ơn, phải đơn độc truy tìm thủ phạm suốt 26 năm để chứng minh không nói dối.