14/01/2024

Cư dân kiện Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM vì 'làm mất lối đi chung'


Chủ căn hộ cho rằng Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư sử dụng riêng phần đất thuộc cổng chính đi vào chung cư là không đúng quy định nên khởi kiện.

source https://vnexpress.net/cu-dan-kien-so-tai-nguyen-va-moi-truong-tp-hcm-vi-lam-mat-loi-di-chung-4700489.html