09/05/2020

Tuyển chọn công dân kết hợp tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ 2 - Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2020

NinhThuanToday - Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển chọn công dân kết hợp tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng thứ 2 - Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2020 như sau:

 

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển Nam công dân đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học ở 30 ngành (có danh mục  kèm theo) và được quy định trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sau đại học thì chỉ sử dụng ngành đào tạo trình độ đại học.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển - Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định hiện hành của Bộ Công an.
- Tuổi đời: Không quá 30 tuổi đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sỹ và không quá 35 tuổi đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ tiến sỹ, thời điểm tính đến ngày dự thi.
- Văn bằng: Tốt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. 3. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển
- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày có thông báo đến hết ngày 27/5/2020.
- Địa điểm đăng ký: Thí sinh trực tiếp đến đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
* Lưu ý: Khi đi mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ: hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học,...

Xem cụ thể Thông báo và Danh mục Đào tạo tuyển chọn công dân kết hợp tuyển sinh đào tạo đại học Văn bằng thứ 2 - Đại học Phòng cháy, chữa cháy CAND năm 2020 tại đây.