19/10/2018

Công an Ninh Thuận thu giữ hơn 11.000 gói thuốc lá nhập lậu | ANTV

CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN THU GIỮ HƠN 11.000 GÓI THUỐC LÁ LẬU

www.ninhthuantoday.com - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận thu giữ hơn 11.000 gói thuốc lá lậu của bà LÊ THỊ TRUNG ở huyện Ninh Phước


Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.

theo truyền hình Công an nhân dân - ANTV