10/09/2018

UBND PHƯỜNG KINH DINH TỔ CHỨC LỄ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA BỘ CÔN...Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Ủy ban nhân dân phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Lễ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an năm 2017.