10/09/2018

CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG VÀ PHONG CẤP BẬC HÀM LỚP C...Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Sáng 14/3/2018, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ Khai giảng và phong cấp bậc hàm lớp huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.