10/09/2018

TỔ CHỨC KIỂM TRA, CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA C...


Kênh An Ninh Ninh Thuận: Cập nhật thông tin mới nhất về tình hình An ninh Trật tự An toàn Xã hội trong tỉnh hàng tuần.
Công an tỉnh thành lập tổ kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chung cư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, dưới đây là ghi nhận của phóng viên ANNT.