10/03/2024

Thêm 63 người bị bắt vì liên quan sai phạm đăng kiểm


63 người ở các trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp cải tạo phương tiện xe cơ giới trên cả nước vừa bị bắt với cáo buộc sai phạm liên quan hoạt động đăng kiểm.