11/03/2024

Ông Nguyễn Cao Trí: Phạm tội vì muốn 'cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát'


Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai, trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã muốn "cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát, để tốt cho bà Lan" nên xóa sạch các giao dịch.