11/03/2024

Ông Nguyễn Cao Trí: 'Chỉ mong có lợi cho chị Lan, nhưng đã sai lầm'


Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai, trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt đã muốn "cắt đứt liên quan đến Vạn Thịnh Phát, để tốt cho bà Lan" nên xóa sạch các giao dịch.