07/03/2024

Những điều cần biết về di chúc - thừa kế để tránh 'gia đình bất hòa'


Chỉ người cùng huyết thống mới có quyền thừa kế tài sản? Con được từ chối quyền thừa kế để đỡ phải trả nợ thay cha mẹ? Di chúc miệng có "hạn sử dụng" một năm hay 6 tháng?