05/03/2024

Những cuộc gặp 'mở đường' cho bà Trương Mỹ Lan đưa hối lộ 5,2 triệu USD


Võ Tấn Hoàng Văn bị cáo buộc khi là CEO SCB đã tìm cách tiếp cận Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn, Trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước, để bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu USD.