14/03/2024

Lời khai nhóm cướp một tỷ đồng của khách ngân hàng


Nguyễn Hoài Nam vào ngân hàng tìm phụ nữ rút số tiền lớn, báo tin cho Nguyễn Văn Hùng và Dương Đức Luân bên ngoài bám theo nạn nhân, tìm sơ hở cướp số tiền một tỷ đồng giữa đường.