03/03/2024

Làm gì khi mua đất của mẹ ruột, bị em trai lừa chiếm?


Mẹ tôi mua một phần đất của bà ngoại bằng 7 cây vàng từ năm 1997 rồi nhờ em trai ở quê xây nhà hộ, mãi mới biết bị xây sai diện tích rồi chiếm mất.