05/03/2024

Kế toán chỉnh sửa số liệu, biển thủ tiền của ông chủ Hàn Quốc


Đỗ Thị Hà Xuyên, 36 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng việc ông chủ điều hành từ xa ở Hàn Quốc đã nhiều lần chỉnh sửa số liệu kế toán, biển thủ 4,6 tỷ đồng.