11/03/2024

Đe doạ cảnh sát giao thông, đòi tiền 'bồi dưỡng'


Phạm Thành Dương bị cáo buộc đe dọa cảnh sát giao thông để đòi tiền “bồi dưỡng", nếu không sẽ tố cáo việc giải quyết không đúng quy trình.