05/03/2024

Cựu giám đốc CDC Hà Nội: Quên trả 'quà' Việt Á tặng vì bận


Cựu giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt khai thấy bất thường khi cấp dưới đưa 500 triệu đồng "quà" của Việt Á sau đấu thầu kit test, nhưng bận chống dịch nên quên trả.

source https://vnexpress.net/cuu-giam-doc-cdc-ha-noi-quen-tra-qua-viet-a-tang-vi-ban-4718711.html