09/03/2024

Có được rao bán đất khi mới trả tiền đặt cọc?


Em bán mảnh đất giá 1,5 tỷ đồng và có khách đặt cọc 50 triệu đồng. Dù chưa chuyển nhượng nhưng bên mua đã đăng bán mảnh đất đó với giá 2 tỷ đồng.