01/03/2024

Chung tiền mua đồ lúc trọ chung nhà, cách nào đòi lại khi chuyển đi?


Em sinh viên, mới lên Hà Nội học, có ở chung nhà với một bạn. Sau đó hai đứa xích mích, không trọ chung được với nhau nữa nên chia đồ dùng khi em chuyển đi.