14/03/2024

Bốn tài xế hùn vốn tổ chức môi giới ghép gan, thận


Tòa kết tội tài xế Nông Văn Thức môi giới mua bán thận, thiếu tiền làm xét nghiệm cho người "hiến" nên rủ nhiều bạn cùng góp vốn, "lãi chia đôi".