06/03/2024

Bộ Công an cảnh báo về hai tổ chức khủng bố, kích động bạo loạn


Hai tổ chức khủng bố Nhóm Hỗ trợ người Thượng và Người Thượng vì công lý được thành lập nhằm kích động bạo loạn vũ trang, đòi lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên, theo Bộ Công an.