13/03/2024

Bà Trương Mỹ Lan khai lý do cho quyền CEO SCB hơn 100 tỷ đồng


Bà Trương Mỹ Lan xác nhận đã cho Quyền Tổng giám đốc SCB Trương Hoàng Khánh cổ phần, tiền vì "có công sức đóng góp cho SCB" nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu.