12/03/2024

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị dùng 13 tài sản ngoài vụ án để khắc phục hậu quả


Trả lời luật sư, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa xem xét kỹ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, cam kết dùng toàn bộ tài sản của gia đình khắc phục hậu quả.