04/02/2024

Đường dây buôn ma túy núp bóng cửa hàng thu mua phế liệu


Trần Thị Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu để núp bóng lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, sử dụng người thân, họ hàng tham gia giao dịch.