09/02/2024

Tranh cãi về quyền ngắt liên lạc với sếp khi hết giờ làm việc


Australia sẽ ra luật cho phép người lao động có quyền bỏ qua các cuộc gọi và tin nhắn từ sếp ngoài giờ làm việc mà không bị phạt, đồng thời áp mức phạt với các sếp vi phạm luật này.