08/02/2024

'Tội ác thế kỷ' của nhóm cướp 2,7 triệu USD


Vụ cướp 2,7 triệu USD của nhóm 9 kẻ đeo mặt nạ, có vũ trang được FBI gọi là 'tội ác thế kỷ' vào những năm 1950, song bế tắc điều tra suốt hơn 6 năm.