20/02/2024

Thầy phong thủy dùng 'nước thần' đoạt mạng 5 quý bà


Lý Dục Huy tự nhận là thầy phong thủy, xem bói cho các quý bà, lên kế hoạch lừa họ uống 'nước thần tăng tuổi thọ' để cướp tài sản, gây thảm án 5 thi thể trong căn hộ.