28/02/2024

Thảm án từ mối hận gã đồng nghiệp háo sắc


Điều tra vụ gia đình Hoàng Khai Lương bị sát hại, cảnh sát 'rối như tơ vò' vì Lương có lắm kẻ thù ghét, do quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ có chồng.