11/02/2024

Quán cà phê mở nhạc có phải trả phí bản quyền không?


Tôi định sau Tết sẽ mở quán cà phê kinh doanh. Hiện, đa số các quán khác đều mở nhạc phục vụ khách, tôi cũng muốn làm như vậy để khách được thư giãn.