21/02/2024

Nghi can bỏ trốn 4 lần đưa tiền 'chạy án' đến nhà cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca


Vợ chồng giám đốc Trương Xuân Đước khai 4 lần mang tiền mặt (tổng cộng 35 tỷ đồng) đến nhà ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, để nhờ lo giúp không bị bắt.