02/02/2024

Công ty môi giới bất động sản có được thu tiền đặt cọc của khách?


Sau khi tôi chuyển tiền đặt cọc mua nhà vào tài khoản công ty môi giới, họ yêu cầu tôi phải chuyển thêm "tiền chênh" vào tài khoản cá nhân mới được ký hợp đồng mua bán.