09/01/2024

Tổng giám đốc bị bắt trong vụ AIC thông thầu ở Bắc Ninh


Ông Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng, bị bắt với cáo buộc có sai phạm liên quan vụ thông thầu của AIC tại Sở Y tế Bắc Ninh.