12/01/2024

Những câu hỏi chờ tòa phán quyết trong đại án Việt Á


35 trong 38 bị cáo được đề nghị mức án thấp hơn truy tố sẽ nhận hình phạt nào, 79 đơn vị "mua chịu" test có phải trả 788 tỷ đồng còn nợ cho Việt Á...