09/01/2024

Mâu thuẫn quanh lời khai 'xách valy USD' đi hối lộ của Phan Quốc Việt


Theo luật sư, việc Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt khai "rút 5,1 tỷ đồng, đổi sang 200.000 USD, xách tay ra Hà Nội qua đường hàng không" là chưa hợp lý, vì còn phải qua cửa soi chiếu an ninh.

source https://vnexpress.net/mau-thuan-quanh-loi-khai-xach-valy-usd-di-hoi-lo-cua-phan-quoc-viet-4698470.html