17/01/2024

Lời khai của người đàn bà đứng đầu nhóm khủng bố ở Đăk Lăk


H Wuêñ Êban, 48 tuổi, khai quen hai người lưu vong tại Mỹ qua Facebook, nhận tiền từ họ rồi lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức khủng bố, thành lập Nhà nước Đêga.