29/01/2024

Không đóng phạt nguội giao thông, sau 12 tháng sẽ được 'xóa' vi phạm?


Ôtô của tôi tới hạn kiểm định, tôi liên hệ bên đăng kiểm để hỏi cách đặt lịch thì được thông báo xe bị lỗi phạt nguội hồi tháng 10/2022 (hơn một năm trước).

source https://vnexpress.net/khong-dong-phat-nguoi-giao-thong-sau-12-thang-se-duoc-xoa-vi-pham-4705997.html