21/01/2024

Kế hoạch cướp ngân hàng của hai thanh niên nợ nần


Cùng cảnh nợ nần, Trần Đông Lập và Đặng Văn Được quen nhau qua mạng xã hội, lập kế hoạch đi gần 200 km để cướp ngân hàng Agibank song phải tháo chạy.