31/01/2024

Giải mã vận mệnh theo Thần số học có phải mê tín dị đoan không?


Gần đây tôi thấy trên mạng xã hội, đồng nghiệp, bạn bè thường hay bàn về "thần số học" với vẻ rất bí hiểm, tâm đắc; nhiều người còn căn cứ vào đó để chỉ nhau "giải mã vận mệnh".

source https://vnexpress.net/giai-ma-van-menh-theo-than-so-hoc-co-phai-me-tin-di-doan-khong-4706662.html