23/01/2024

Có được giảm trừ gia cảnh cho người không chung hộ khẩu?


Em độc thân, đang được giảm trừ gia cảnh do có 3 người phụ thuộc ở quê là bố mẹ và em gái còn đi học. Nay em mua nhà ở Sài Gòn, tách hộ khẩu thì có còn được giảm trừ không?